אות יקירי העברית – Yekir Ha’Ivrit Award

אות יקיר העברית מוענק על-ידי המועצה ללשון ולתרבות העברית בצפון אמריקה, מאז שנת 2014. בכל שנה נבחרים יקיר העברית על-ידי וועדה מיוחדת המתכנסת לתור אחר שוחרי עברית, אשר בפועלם ובמרצם מקדמים את הלשון והתרבות העברית ברחבי צפון אמריקה.
The Yekir Ha’Ivrit Award (Hebrew Notables Award) is granted yearly by the Council for Hebrew Language and Culture of North America since 2014. The award recipient is selected by a dedicated committee who seeks for Hebrew lovers, who by their work and enthusiasm advocate and promote the Hebrew Language and Culture in North America.


Yekir Ha’Ivrit Award recipients on behalf of the Council for Hebrew Language and Culture in North America

Professor Aharon Bar-Adon

2014

פרופסור אהרון בר-אדון – אות יקיר העברית לשנת התשע”ד הוענקה לפרופסור בר-אדון כפרס מפעל חיים עבור פועלו המבורך במחקר, בהוראה, בפיתוח תכניות ושיטות לימוד ובחיזוק לימודי השפה העברית ברחבי העולם. בעבודת המחקר שהוביל במשך קריירה ארוכת שנים, קידם והעצים את תחום השפה העברית באקדמיה ושימש השראה למורים ולתלמידים.

Yekir Ha’Ivrit Award for 5775 was given to Professor Bar-Adon as a lifetime achievement award for his blessed activities in research, program & methods development and in strengthening Hebrew language studies worldwide. On his ongoing studies throughout the years, Professor Bar-Adon has promoted and empowered the field of Hebrew studies at the academy and was an inspiration to generations of both Hebrew students and teachers.

Professor Avraham Holtz

2015

פרופסור אברהם הולץ – אות יקיר העברית לשנת התשע”ה הוענקה לפרופסור הולץ על פועלו המבורך במחקר, בהוראה ובהעשרת לימודי השפה והתרבות העברית. עבודת המחקר המקיפה שערך על כתביו של הסופר ש”י עגנון מהווה אבן דרך בתחום הפרשנות הספרותית ומהווה השראה למורים ולתלמידים.

Yekir Ha’Ivrit Award for 5776, was given to Professor Holtz for his blesses active research, tutoring and enrichment of Hebrew language and culture studies. His known in depth work on S.Y. Agnon writing is considered a milestone in the field of literature interpolation, and was set a bar of excellency for teachers and students.

Professor Edna Amir-Coffin

2016

פרופסור עדנה עמיר-קופין – אות יקירת העברית לשנת התשע”ו הוענקה פרופסור קופין, פעלה ותרמה לקידום הלשון העברית וספרותה בשורה של פעילויות חשובות: מחקר חכמת הלשון העברית בימי הביניים, חקר מפעליהם של גדולי הסופרים העבריים, כגון שי עגנון, אהרן אפלפלד, עמוס עוז ואחרים; בניית מערך מקיף של ספרים להוראת הלשון העברית ולהוראת ספרותה, כינון ארגון הפרופסורים לספרות וללשון עברית בצפון אמריקה – NAPH, הנהגתו ועמידה בראש כינוסיו השנתיים שנים רבות

Yekir Ha’Ivrit Award for 5777, was given to Professor Coffin who actively promoted the Hebrew language and literature in range of important activities, including research on Hebrew language in the middle ages, the work of leading Hebrew writers such as Shai Agnon, Aharon Appelfeld, Amos Oz and others, and for her work on building the platform that expanded the teaching of Hebrew and its literature, such as establishing the North American Association of Professors of Hebrew (NAPH) and serving as a leader for many annual conferences.

Dr. Alan Mintz

2017

ד”ר אלן מינץ ז”ל – אות יקיר העברית לשנת התשע”ז הוענקה  לד”ר אלן מינץ ז”ל, ממחיי השפה העברית בצפון אמריקה. ד״ר מינץ הצטיין בשליטתו בשפה העברית, חקר וכתב אודות תנועת חובבי השפה העברית בארצות הברית מראשית המאה ה-20 ~ ערך את יצירת המופת החשובה ״עברית באמריקה״ ~ הנגיש את יצירותיו של ש״י עגנון לציבור דובר האנגלית ~ ולימד דורות של תלמידים באוניברסיטת ברנדייס, בסמינר התאולוגי היהודי ובאוניברסיטת מרילנד, כיצד להעריך את הספרות העברית ולהכיר במורכבותה.

Yekir Ha’Ivrit Award for 5778 was awarded to the late Dr. Alan Mintz. Dr. Mintz excelled in his mastery of the Hebrew language, studied and wrote about the Hebrew language movement in the United States From the beginning of the 20th century. He edited the important masterpiece “Hebrew in America” and numerous books which made Shai Agnon’s works available to the English-speaking public and taught generations of students at Brandeis University, the Jewish Theological Seminary, and the University of Maryland how to appreciate Hebrew literature and recognize its complexity.

Prof. Vardit Ringwald

2018

ד”ר ורדית גרינגוולד – אות יקירת העברית לשנת התשע”ח הוענקה לפרופ’ ורדית רינגוולד  העוסקת בלימוד ומחקר של העברית כשפה שניה בצפון אמריקה במשך למעלה מ-30 שנה. בין פעילויותיה החשובות: הקמת תכנית התואר השני ללימודי עברית והתכנית ללימוד עברית בסמסטר קיץ באוניברסיטת ברנדייס,  התאמת הגישה  התפקודית להוראת העברית באוניברסיטת ברנדייס וכתיבת ספרי לימוד בנושאף עיצוב  התכנית ללימודי עברית בבתי הספר היומיים במסגרת הארגון “עברית במרכז”, שהיתה שותפה להקמתו; הקמת בית הספר לעברית במכללת מידלברי וניהול המכון לקידום העברית במכללה/ בנוסף לתפקידיה המקצועיים, פרופ’ רינגולד היא ממייסדי המועצה לשפה ולתרבות העברית בצפון אמריקה, ארגון המורים לשפה העברית ולתרבותה (NAHeT) וארגון הפרופסורים לספרות וללשון עברית בצפון אמריקה (NAPH).אשה פורצת דרך, המהווה דמות מופת למורים, תלמידים ועמיתים התומכים בהנחלת השפה העברית בעולם

Yekir Ha’Ivrit Award for 5798 was awarded to Prof. Vardit Ringwald, who has been studying and researching Hebrew as a second language in North America for more than 30 years. Among her most important activities were the establishment of the Master’s Program in Hebrew Studies and the Hebrew Language Program at Brandeis University, the adaptation of the functional approach to Hebrew teaching at Brandeis University and the writing of textbooks on the subject. In addition to her professional positions, Prof. Ringold is one of the founders of the Council for Hebrew Language and Culture in North America, the Hebrew Language and Culture Teachers Association (NAHeT) and the Association of Professors of Hebrew Language and Literature in North America (NAPH). She is a pioneering woman who is an exemplary figure for teachers, students and colleagues in the world of Hebrew language.

Mr. Avraham Duvdevani

2019

מר אברהם דובדבני- אות יקיר העברית לשנת התשע”ט הוענק למר אברהם דובדבני, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, הפועל ללא לאות לקידום הלשון העברית ברחבי העולם.מר דובדבני, בעל עבר חינוכי עשיר בתנועות הנוער ובסוכנות היהודית, פעל משך שנותיו לחיזוק הקשר בין ישראל והתפוצות תוך ההבנה כי העברית הנה הגשר החזק ביותר לקידום קשר זה. יוזמותיו לחידוש מפעל שליחי ההוראה, המועצות ללשון עברית, ארגוני המורים לעברית והאולפנים ללימוד עברית הן ביטוי למסירותו ולמחויבותו הבלתי מתפשרת לשפה העברית ולחשיבותה כעמוד התווך של הזהות והתרבות היהודית.

Yekir Ha’Ivrit Award for 5799 was awarded to Mr. Avraham Duvdevani, Chair of the World Zionist Organization (WZO), who works daily to promote the Hebrew language throughout the world.

Mr. Duvdevani carries a reach career in Education through his work with the Youth movements in Israel and the Jewish Agency working with Jewish communities throughout the world, realizing that Hebrew is a key to strengthen to Jewish peoplehood and the bond between Israel and diaspora Jews. The initiatives he led – Renewing the Teachers Emissary program, Hebrew Councils abroad, Hebrew teachers’ associations & the Ulpanim are all living testimonies to Mr. Duvdevani’s commitment & devotion for the Hebrew language and it’s place as a pillar of the Jewish Identity and Jewish culture.