Resources for Teaching Hebrew – מקורות להוראת עברית


תוכניות לימודים

Programs
 

בשביל העברית היא תכנית חדשנית להוראת עברית כשפה שנייה מכיתה ו’ עד יב’ בשלוש רמות: מתחילים, ביניים ומתקדמים. התכנית כוללת ספרים דיגיטאליים מהודרים, ספרים
מודפסים וחומרי העשרה לצד הכשרה והדרכה מקצועית למורים. התכנית משלבת
רכישת ידע לשוני לצד פיתוח 4 מיומנויות השפה – דיבור, כתיבה, קריאה והאזנה.
התכנית בשביל העברית מפעילה את הלומדים בין השאר באמצעי הוראה
טכנולוגיים, כגון ספרים דיגיטאליים, פעילויות מתוקשבות, הפעלולן ) כלי עזר ללימוד
מערכת הפועל( ומערכת מתוחכמת של ניהול למידה.

גרניט עברית הינה תוכנית לימודים פורצת דרך להוראת ולמידת עברית כשפה שנייה. התוכנית מבוססת על גישת הפרופישנסי, הגישה התקשורתית להוראת שפה ועל מדדי הערכה של ACTFL. התוכנית מתאימה ללומדים בבית הספר היסודי והחטיבה אשר רכשו את הקריאה והכתיבה ונמצאים ברמות המתחילים והביניים. גרניט עברית מתמקדת בשלושת אופני התקשורת ומזמנת ללומד פעילויות המבוססות על למידה חוייתית ורלוונטית באמצעות חומרים ומשימות אותנטיים, תוך שימוש בשפה בצורה תפקודית ומשמעותית. חוברות הלימוד מאוגדות סביב נושא מרכזי המנחה את הלמידה ובמסגרתו הלומד יחווה הצלחה ברכישת השפה באמצעות תהליך המתייחס לעולמו ומעודד חשיבה יצירתית וסקרנות, תוך חתירה למצוינות ולהעמקת הידע. גרניט עברית נכתבה על בסיס ההכרה בשונות הלומדים, באינטליגנציות המרובות ובהעדפות השונות. התוכנית  משלבת רמות קושי שונות ומעודדת חשיבה ביקורתית, עצמאות,  קבלת אחריות, שיתוף פעולה, הערכה, רפלקציה וביטוי עצמי

 

עבריקל היא תוכנית מקוונת להוראת העברית באמצעות מתווה ייחודי של קוריקולום אינטגרטיבי-תמטי, אשר שם דגש על פעילות הלומד והמציאות הרלוונטית לו, ועל הדינמיות של תהליך הלמידה.  התוכנית, המספקת מענה לתלמידי המאה ה 21, מבוססת על הסטנדרטים הלשונים של אקטפל, כוללת תימות של תחומי עניין עם מגוון חומרים אותנטים המוצגים בהקשרים תרבותיים ומאפשרת הוראה דינמית, יצירתית וחדשנית. התוכנית כוללת מגוון רחב של נושאים מודרניים, חומרים אותנטיים בשילוב עם משימות של “החיים האמיתיים” ותרגילים אינטראקטיבים. התימות של עבריקל, מוצגות בשלוש רמות מיומנות כל אחת, על מנת לאפשר לכל תלמיד.ה ללמוד ברמה האישית שלהם בזמן שכל הכיתה לומדת את אותו הנושא


קישורים מומלצים

Recommend links
 

האקדמיה ללשון העברית  באתר מידע על: איך אומרים בעברית, נטיות הפועל, משחקים בעברית, שאלות ותשובות בעניני לשון ודקדוק

ארכיון העיתון שער למתחיל  – שבועון החדשות בעברית קלה של האגף לחינוך מבוגרים מציג את גליונות העיתון מהשנים 2003-12 כולל קובצי קול וקטלוג הידיעות על פי נושאים

      חדשון בעברית קלה  החדשון כולל: חדשות היום, מבזקים ומדורים קבועים: חג ומועד, השפה העברית, סיפורה של מילה, באולפן, הכל נשאר במשפחה ותשמעו בדיחה

גלים  סביבת לימוד מקוונת לילדי בית הספר היסודי וחטיבות הביניים

המכון הטכנולוגי חולון מערכות של מחוללי משחקים


חומרי למידה והוראה

Instructional and Learning Material
 

מדינת ישראל, משרד החינוך – חומרי הוראה ופעילויות לפי נושאים בעברית: הבנה, הבעה  ולשון. לחטיבת הביניים ולחטיבות העליונות   פורטל עובדי הוראה

האוניברסיטה העברית, ביה”ס לתלמידים מחו”ל ע”ש רוטנברג – לומדות להקניית מיומנויות בסיסיות בעברית : אלף בית, קריאה, פעלים ועוד

אוניברסיטת סטנפורד המחלקה לעברית חומרים שפותחו לטובת העשרה של תוכניות להוראת  העברית . החומרים כוללים סרטונים, תרגילים מקוונים, ספרות ישראלית ועוד

Want to share a resource with the NAHeT community? Please email Ilana Shapira, content editor, with the words “resource” in the subject line.